KinderLogopedie Lelystad

Welkom!

Vanaf 2021 start KinderLogopedie Lelystad met goede, gezellige en leuke logopediebehandelingen voor kinderen van 2 tot 18 jaar. Met ruim 13 jaar ervaring en een enorme passie voor het vak biedt Mirjam maatwerk in de logopediebehandeling, waarbij het kind altijd centraal staat. Direct aanmelden

Over Mirjam

In 2007 is Mirjam als logopedist afgestudeerd aan de Hogeschool Utrecht. Hierna heeft zij veel praktijkervaring opgedaan in het werken in een logopediepraktijk en heeft zij zich gespecialiseerd in het behandelen van kinderen.

Mirjam is lid van de beroepsvereniging (NVLF) en staat ingeschreven in het Kwaliteitsregister Paramedici (KP). Ze is lid van een kwaliteitskring in Lelystad en blijft zich verdiepen in ontwikkelingen binnen de logopedie. Zo heeft ze cursussen gevolgd op het gebied van het behandelen van stotteren, taalstoornissen bij meertaligheid, taalontwikkelingsstoornissen (TOS), woordvindingsproblemen, taalstimulering bij jonge kinderen die niet of nauwelijks spreken (CT1), logopedische aspecten van dyslexie, oro-myofunctionele therapie (OMFT) en logopedie bij Downsyndroom.

Het werken met kinderen is voor Mirjam nooit saai en altijd een uitdaging. Samen met ouders de beste manier vinden om via de sterke kanten van het kind de zwakkere punten te stimuleren, vindt zij een geweldige en effectieve manier van werken. Ouders worden hierbij ingezet als co-therapeut. Mirjam: ‘Je kent als ouder je kind het best en die kennis is erg waardevol voor de behandeling.’

Naast logopedist is Mirjam moeder van drie geweldige dochters. Hierdoor is de koppeling van logopedie naar de dagelijkse situatie voor haar goed te maken. Mirjam: ‘Het is prachtig om de dagelijkse ontwikkeling van spraak en taal van dichtbij te observeren en ervaren.’

image

Logopedie

Een logopedist onderzoekt, adviseert en behandelt mensen die problemen ervaren op het gebied van stem, spraak, taal, gehoor en slikken.

Op de site van de beroepsvereniging (NVLF) staat veel informatie over de verschillende behandelgebieden.

Werkwijze

Logopedie is altijd maatwerk, maar in de behandeling worden de volgende stappen aangehouden:

Aanmelden - Aanmelden kan via dit formulier, per e-mail of telefonisch, zie contact.

Intake - De eerste behandeling is altijd een intakegesprek waarin we de klacht(en) en verwachtingen bespreken. Neem voor deze eerste afspraak de verwijsbrief, ID-bewijs en verzekeringspasje mee.

Onderzoek - Na de intake wordt de klacht logopedisch onderzocht. Dit kan enkele behandelingen duren. Er wordt een logopedische diagnose gesteld en een behandelplan besproken.

Behandeling - Elke week vindt een logopediebehandeling plaats van 30 minuten. Er wordt op het niveau van het kind gewerkt aan het stimuleren van de zwakke punten. Ouders krijgen tips en adviezen over hoe er ook thuis geoefend kan worden.

Evaluatie - Na een behandelperiode (meestal 3-6 maanden) wordt bekeken of het kind vooruit is gegaan. Dit kan door middel van het herhalen van onderzoeken of observatie en overleg. Als er geen afwijkingen meer zijn kan de behandeling worden afgerond.

Kosten

Logopedie wordt bij alle verzekeraars vergoed vanuit het basispakket. Dit betekent dat logopedie voor kinderen niets extra’s kost voor ouders. U heeft wel een verwijsbrief van een (huis)arts nodig. Als afspraken worden vergeten of te laat worden afgezegd, worden de kosten wel bij ouders in rekening gebracht; de verzekeraars betalen deze rekening niet.

Afspraak afzeggen

Een afspraak kan telefonisch, per mail of whatsapp worden afgezegd. Doe dit minimaal 24 uur van tevoren. Te laat afgezegde afspraken of niet nagekomen afspraken worden in rekening gebracht.

Klanttevredenheid

Wanneer de behandeling is afgesloten, krijgen ouders een klanttevredenheidsonderzoek om in te vullen. Dit om de kwaliteit van de zorg te blijven verbeteren. Dit onderzoek (PREM) wordt uitgevoerd door Mediquest en is anoniem.

Klachten

Het kan gebeuren dat u ontevreden bent over de geboden zorg. Het is belangrijk dat u dit met Mirjam bespreekt. Als dit geen oplossing biedt kunt u een klacht indienen. Mirjam is aangesloten bij de Klachten- en geschillenregeling Paramedici die uw klacht volgens de Wet kwaliteit klachten en geschillen zorg (Wkkgz) behandelt. Klik hier voor meer informatie.

Contact

KinderLogopedie Lelystad is gevestigd op De Schans 19--45 op de vierde verdieping. Als u een afspraak heeft, bent u welkom.

Bij de ingang van het gebouw aanbellen op de KinderLogopedie-bel (bijna onderaan), de schuifdeuren gaan open en u kunt met de lift of via het trappenhuis naar de vierde verdieping. Uit de lift linksaf naar de KinderLogopedie-wachtruimte. Mirjam zal u daar komen ophalen.

Afspraken vinden plaats op maandag, dinsdag en woensdag.

Adres

Telefoon

KVK

De Schans 19--45 8231 KA Lelystad

06-2007 8801

77996607

Aanmeldformulier

* Hier ingevulde gegevens worden gebruikt voor het patiëntendossier en het maken van een afspraak; deze gegevens zullen niet worden doorverkocht of gedeeld met derden.